ТЕМА

Фундаментални концепции и механики в SEO

Калоян и Димитър ще изяснят и онагледят природа и взаимосвързаности между някои от фундаменталните концепции и в оптимизацията за Гугъл резултати. Презентацията обхваща понятия от изначални и основоположни механизми, чак до съвременните нововъведения, вариращи из: Стар/нов PageRank , Cheirank и механика на т.н. клъстъри, Topical layer/Knowledge graph, Entities, нашумелият BERT и други.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Димитър Карамаринов е дигитален мултиинструменталист с разновидни прояви и опит вариращ из видео, аудио, ентъртеймънт, социални медии и сърч маркетинг датиращи от 2010-та. По настоящем Димитър Карамаринов се гордее с двукратена грамота от плувен маратон Галата-Варна и позиции като SEO професионалист към FantasticServices.bg, FontFabric.com, Enhancv.com и Onload.agency.

TOP