ТЕМА

Фундаментални концепции и механики в SEO

Калоян и Димитър ще изяснят и онагледят природа и взаимосвързаности между някои от фундаменталните концепции и в оптимизацията за Гугъл резултати. Презентацията обхваща понятия от изначални и основоположни механизми, чак до съвременните нововъведения, вариращи из: Стар/нов PageRank , Cheirank и механика на т.н. клъстъри, Topical layer/Knowledge graph, Entities, нашумелият BERT и други.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Калоян Димитров е специалист в SEO и маркетинг в различни сфери на дейност от 2014-та година насам. В момента развива content и SEO стратегия и имплементация за Enhancv.com. Основател, организатор и лектор на Pitch Bootcamp Bulgaria.

TOP