ТЕМА

Правни аспекти на електронната търговия. 4-те задължителни за онлайн търговеца закони.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Михаела Димитрова е адвокат, специализиран в корпоративното, договорното и международното право. В продължение на 7 години е консултирала европейски компании, ситуиирани в Англия, Франция и Германия по въпроси, свързани с международните онлайн продажби в маркетплейс платформи, производство, дистрибуция,  внос и износ на стоки и услуги, данъчно третиране на бизнеса с международен елемент и др.

Адвокат Михаела Димитрова работи на самостоятелна практика в гр. София, а от месец ноември 2018 г. в партньорство с адв. Радостина Хаджиева учредява Адвокатско дружество "Димитрова и Хаджиева".  Заедно адвокатите работят предимно върху дела и проекти в областта на корпоративното, договорното, вещното и наказателното право.

Адв. Димитрова е участвала в редица семинари и има опит като лектор на събития  и обучения с акцент върху бизнеса, включително и по въпроси свързани с Регламента за защита на лични данни. По новия закон адв. Димитрова е консултирала стотица български и чуждестранни компании. В интернет и по-конкретно в социалните мрежи адв. Димитрова провежда свободно достъпни видео обучения на различни юридически теми, поднесени по ясен и разбираем начин.

TOP