МОДЕРАТОР

ПРЕДСТАВЯНЕ

В последните 9 години Тодор Терзиев работи и развива себе си в сферата на човешките ресурси. Преминава множество локални и международни обучение в същата сфера, като това го превръща в един от водещите специалист в България на тема развитие и управление на човешките ресурси. През 2015 г. създава своя компания консултантска компания с име NSR. която има за цел да помогне на фирмите да подобрят условията си на труд, да повишат производителността си и привлекат правилните специалисти за тяхната дейност.
Г-н Терзиев развива множество проекти на тема мотивация и управление на персонал, като в същото време помага на компаниите да намерят правилният кандидат, чрез услуга по подбор на персонал.
Като доказан професионалист в сферата на човешките ресурси, все повече компании, започват да се доверяват на неговото експертно мнение.

TOP